קורסים קליניים

קליניקה לתו"ם (משפטים)

סמסטר: 
שנה: 
2017

הקליניקה לתו"ם תפעל לקידום זכויות וצרכים של חולים בכלל ואלה הנוטים למות בפרט מנקודת מבט הוליסטית, ששואבת השראה מתחום הרפואה, העבודה הסוציאלית והמשפט, לרבות באמצעות ייצוגם המשפטי של חולים.

מן הבחינה העיונית, הקליניקה תעסוק בסוגיות תיאורטיות הנוגעות למשמעות החיים וסופם, בדילמות אתיות שנוגעות לסוף החיים וביכולתו של המשפט לשמש כלי לשינוי חברתי בתחום זה.

הכשרה מעשית - אתגרי טיפול בגיל הזיקנה (עבודה סוציאלית)

סמסטר: 
שנה: 
2017

פרטי הקורס בשנתון

התייחסות פסיכו-סוציאלית פתוחה ומכילה, הן ברמה טיפולית והן ברמה של מיצוי זכויות, הינה מרכזית לשיפור איכות החיים של אלה המתמודדים עם מחלה מסכנת חיים, תהליכי זקנה ו/או חרדת מוות כללית.  סוף החיים הינו חלק מהחיים וחשוב מאוד, ואף מחובתינו המקצועית, להסיר את הטאבו החברתי מלדבר על הנושא, על מנת להעצים את מטופלינו הנמצאים לקראת סוף חייהם יחד עם בני משפחתם.  מטרתנו ושאיפתנו המקצועית היא להחזיר למטופלים תחושת שליטה, תחושת אמפתיה, ותחושת חיבוק מהסובבים אותם על מנת לשפר את יכולתם להתמודד עם האתגרים שבשלבי סוף החיים. ברמה חברתית, יש לשאוף לעקירת הסטיגמות ולעזור לאנשים להציג את הנושא כלגיטימי וחלק טבעי של החיים.

קרא עוד

 

קראו פחות

קורס IPE בנושא סוף החיים (רפואה)

סמסטר: 
שנתי
שנה: 
2017

פרטי הקורס בשנתון

הקורס מיועד לסטודנטים לרפואה בשנים הקליניות (חמישית-שישית), ולסטודנטים לעבודה סוציאלית וסיעוד בתואר שני. הקורס כולל 7 מפגשים בני 4 שעות כל אחד. בשעתיים הראשונות ניתנות הרצאות לכלל משתתפי הקורס ביחד, ובשעתיים האחרונות מתחלקים הסטודנטים ל-3 קבוצות קטנות קבועות, הכוללות סטודנטים משלושת התחומים. לכל קבוצה קטנה שני מנחים משני מקצועות שונים, שבעבודתם היומיומית מטפלים בחולים בסוף החיים. 

לחצו כאן כדי לראות תמונות מן הקורס

קרא עוד

נושא הקורס כוללים מבוא לטיפול בסוף החיים וטיפול פליאטיבי, סוף החיים בתרבויות שונות, חוק החולה הנוטה למות, ליווי רוחני, משפחתו/ה של החולה הנוטה למות וסוף החיים מנקודת המבט של המטופל/ת.

בנוסף ללימוד בכיתות הלימוד, על הסטודנטים המשתתפים בקורס להשלים משימות אינטראקטיביות ומשימות חקר. הסטודנטים מתבקשים לעבור על שתי לומדות מתוקשבות אינטראקטיביות, שפותחו במיוחד עבור הקורס, שאחת מהן עוסקת במבוא לטיפול בסוף החיים וברפואה פליאטיבית, והשניה בחוק החולה הנוטה למות. כמו כן הם מתבקשים לראיין רופאים ורופאות, אחים ואחיות ועובדות ועובדים סוציאליים, המטפלים בחולים בסוף החיים, וכן אנשי מקצוע שהיו חברים בועדת חוק החולה הנוטה למות, או כאלו שנדרשים ליישם את החוק בעבודתם הטיפולית. בנוסף לכך, כל סטודנט נפגש עם מלווה רוחני/ת, ומתלווה למפגש של ליווי רוחני. כל אחד מהסטודנטים המשתתפים בקורס מתבקש/ת ללוות את מפגשי הקורס בכתיבת רפלקציות - תיאור של ההתנסויות, תוך התייחסות לרגשות שהן מעוררות.

 

קראו פחות