שיעורים מצולמים

יונת למד, במסגרת הכשרה מעשית בעבודה סוציאלית

דוד הד- שיעור במסגרת הקליניקה במשפטים

יום עיון: סוגיות אתיות בסוף החיים | פתיחה ומושב ראשון

יום עיון : סוגיות אתיות בסוף החיים | מושב שני

יום עיון: סוגיות אתיות בסוף החיים | מושב שלישי

יום עיון: סוגיות אתיות בסוף החיים | מושב רביעי