צוות המרכז

דורית שחם

פרופ' דורית שחם

מנהלת יחידת CT ודימות בית החזה בהדסה
ראש תוכנית "אדם ורפואה" בפקולטה לרפואה
יושבת ראש הוועדה האקדמית, מרכז תו"ם
02-6776901