הכשרה מעשית - אתגרי טיפול בגיל הזיקנה (עבודה סוציאלית)

פרטי הקורס בשנתון

התייחסות פסיכו-סוציאלית פתוחה ומכילה, הן ברמה טיפולית והן ברמה של מיצוי זכויות, הינה מרכזית לשיפור איכות החיים של אלה המתמודדים עם מחלה מסכנת חיים, תהליכי זקנה ו/או חרדת מוות כללית.  סוף החיים הינו חלק מהחיים וחשוב מאוד, ואף מחובתינו המקצועית, להסיר את הטאבו החברתי מלדבר על הנושא, על מנת להעצים את מטופלינו הנמצאים לקראת סוף חייהם יחד עם בני משפחתם.  מטרתנו ושאיפתנו המקצועית היא להחזיר למטופלים תחושת שליטה, תחושת אמפתיה, ותחושת חיבוק מהסובבים אותם על מנת לשפר את יכולתם להתמודד עם האתגרים שבשלבי סוף החיים. ברמה חברתית, יש לשאוף לעקירת הסטיגמות ולעזור לאנשים להציג את הנושא כלגיטימי וחלק טבעי של החיים.

 

סמסטר: 
שנה: 
2017