ארגונים רלבנטיים

חברות רוח יוצרת בריאות (חל"צ)

אתר הארגון

משרד הבריאות

דף מידע על חוק החולה הנוטה למות- לחצו כאן

עמותת ליל"ך  - לחיות ולמות בכבוד

אתר הארגון

עמותת תמיכה - האגודה הישראלית לטיפול תומך

אתר הארגון

גישה לחיים (חל"צ)

אתר הארגון

התכנית הלאומית לטיפול פליאטיבי

המלצות משרד הבריאות

CAPC- Center to Advence Palliative Care

Organization Site

EAPC - European Association for Palliative Care

Organization Site

יד ריבה

אתר הארגון

עמותת המשפט בשירות הזיקנה

אתר ארגון

האיגוד לרפואה פליאטיבית בישראל

אתר הארגון

National Hospice and Palliative Care Organization

Organisation site

עמותת קשת המשאלות

אתר הארגון

הארגון הישראלי לבני משפחה מטפלים

אתר הארגון