ועדה אקדמית

 

פרופ' דורית שחם, הפקולטה לרפואה והמרכז הרפואי הדסה

פרופ' מימי אייזנשטדט, בית-הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית

דר' דניאל אזולאי, הפקולטה לרפואה והמרכז הרפואי הדסה

ד"ר ענת אפשטיין, בית-הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית

פרופ' פרידה דקייזר גנץ, בית-הספר לסיעוד

פרופ' (אמריטוס) דוד הד, החוג לפילוסופיה, הפקולטה למדעי הרוח

פרופ' ברק מדינה, הפקולטה למשפטים

פרופ' נתן צ'רני, המרכז הרפואי שערי צדק

פרופ' בן קורן, המרכז הרפואי שערי צדק

דר' אדיר שאולוב, הפקולטה לרפואה והמרכז הרפואי הדסה

פרופ' תמר זילבר, בית הספר למנהל עסקים