קורס IPE בנושא סוף החיים (רפואה)

פרטי הקורס בשנתון

הקורס מיועד לסטודנטים לרפואה בשנים הקליניות (חמישית-שישית), ולסטודנטים לעבודה סוציאלית וסיעוד בתואר שני. הקורס כולל 7 מפגשים בני 4 שעות כל אחד. בשעתיים הראשונות ניתנות הרצאות לכלל משתתפי הקורס ביחד, ובשעתיים האחרונות מתחלקים הסטודנטים ל-3 קבוצות קטנות קבועות, הכוללות סטודנטים משלושת התחומים. לכל קבוצה קטנה שני מנחים משני מקצועות שונים, שבעבודתם היומיומית מטפלים בחולים בסוף החיים. 

לחצו כאן כדי לראות תמונות מן הקורס

נושא הקורס כוללים מבוא לטיפול בסוף החיים וטיפול פליאטיבי, סוף החיים בתרבויות שונות, חוק החולה הנוטה למות, ליווי רוחני, משפחתו/ה של החולה הנוטה למות וסוף החיים מנקודת המבט של המטופל/ת.

בנוסף ללימוד בכיתות הלימוד, על הסטודנטים המשתתפים בקורס להשלים משימות אינטראקטיביות ומשימות חקר. הסטודנטים מתבקשים לעבור על שתי לומדות מתוקשבות אינטראקטיביות, שפותחו במיוחד עבור הקורס, שאחת מהן עוסקת במבוא לטיפול בסוף החיים וברפואה פליאטיבית, והשניה בחוק החולה הנוטה למות. כמו כן הם מתבקשים לראיין רופאים ורופאות, אחים ואחיות ועובדות ועובדים סוציאליים, המטפלים בחולים בסוף החיים, וכן אנשי מקצוע שהיו חברים בועדת חוק החולה הנוטה למות, או כאלו שנדרשים ליישם את החוק בעבודתם הטיפולית. בנוסף לכך, כל סטודנט נפגש עם מלווה רוחני/ת, ומתלווה למפגש של ליווי רוחני. כל אחד מהסטודנטים המשתתפים בקורס מתבקש/ת ללוות את מפגשי הקורס בכתיבת רפלקציות - תיאור של ההתנסויות, תוך התייחסות לרגשות שהן מעוררות.

 

סמסטר: 
שנתי
שנה: 
2017