צור קשר

ליאור לסר- מנהלת מקצועית

בית הספר לעבודה סוציאלית, חדר 319

טלפון: 02-5881391

 cdel@mail.huji.ac.il